Liên hệ với HaNoi Agricert

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa điểm:
1. Tổ 44 - phường Mai dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
2. Số 143 - Hồ Đắc Di - Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 043.8512566 - Fax: 043.8512566
Email: ttptcnclsp_sonnptnt@hanoi.gov.vn hoặc trungtamphantichhanoi@gmail.com