Chứng nhận sản phẩm hợp quy

Danh mục sản phẩm chứng nhận hợp quy
1. Rau tươi, quả tươi 2. Rau khô, quả khô 3. Cà phê nhân 4. Thức ăn chăn nuôi 5. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà 6. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt 7. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn 8. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bê và bò thịt
Chi tiết